புலி ஆசனம்: என்றும் இளமை

புலி ஆசனம்: என்றும் இளமை


என்று இளமையுடன் இருக்க காலை தூங்கி எழும் போதே இந்த புலியாசனத்தை 7 தடவை முதுகெலும்பை வளைத்து செய்துவிட்டு கட்டிலில் இருந்து இறங்கினாலே போதுமானது.

இது முதுகெலும்புக்கு கஷ்டம் கொடுக்காமல் செய்யக்கூடிய ஆசனம், அதன் வளையும் தன்மையைக் கொண்டுதான் இளமை நீடிக்கும்.

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்