FKart PrmotionalBanners

மஹாம்ருத்யுஞ்ஜய அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!
மஹாம்ருத்யுஞ்ஜய அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி!

ஓம் சாந்தாயை நம:
ஓம் ப்ரகாய நம:
ஓம் கைவல்யஜநகாய நம:
ஓம் புரு÷ஷாத்தமாய நம:
ஓம் ஆத்மரம்யாய நம:
ஓம் நிராலம்பாய நம:
ஓம் பூர்வஜாய நம:
ஓம் சம்பவே நம:
ஓம் நிரவத்யாய நம:
ஓம் தர்மிஷ்டாய நம:
ஓம் ஆத்யாய நம:
ஓம் காத்யாயநீப்ரியாய நம:
ஓம் த்ரயம்பகாய நம:
ஓம் ஸர்வக்ஞாய நம:
ஓம் வேத்யாய நம:
ஓம் காயத்ரீவல்லபாய நம:
ஓம் ஹிரிகேசாய நம:
ஓம் விபவே நம:
ஓம் தேஜஸே நம:
ஓம் த்ரிநேத்ராய நம:
ஓம் விதுத்தமாய நம:
ஓம் ஸத்யோஜாதாய நம:
ஓம் ஸுவேஷாட்யாய நம:
ஓம் காலகூட விஷாசநாய நம:
ஓம் அந்தகாஸுரஸம்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் பரமஸித்தாய நம:
ஓம் பரமேஸ்வராய நம:
ஓம் ம்ருகண்டுஸுநுநேத்ர நம:
ஓம் ஜாந்நவீதாரணாய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் அநாதநாதாய நம:
ஓம் தருணாய நம:
ஓம் சிவாய நம:
ஓம் சித்தாய நம:
ஓம் தநுர்தராய நம:
ஓம் அந்த்யகாலாதிபாய நம:
ஓம் ஸெளம்யாய நம:
ஓம் பாவாய நம:
ஓம் த்ரிவிஷ்டபாய நம:
ஓம் அநாதிநிதநாய நம:
ஓம் நாகஹஸ்தாய நம:
ஓம் கட்வாங்கதாரகாய நம:
ஓம் வரதாபயஹஸ்தாய நம:
ஓம் ஏகாகிநே நம:
ஓம் நிர்மலாய நம:
ஓம் மஹதே நம:
ஓம் சரண்யாய நம:
ஓம் வரேண்யாய நம:
ஓம் ஸுபாஹவே நம:
ஓம் மஹாபலபராபராக்ரமாய நம:
ஓம் பில்வகேசாய நம:
ஓம் வ்யக்தவேதாய நம:
ஓம் ஸ்தூலரூபிணே நம:
ஓம் வாங்மயாய நம:
ஓம் சுத்தாய நம:
ஓம் சேஷாய நம:
ஓம் லோகைகாத்யக்ஷõய நம:
ஓம் ஜகத்பதயே நம:
ஓம் அபபாய நம:
ஓம் அம்ருதேசாய நம:
ஓம் கரவீரப்ரியாய நம:
ஓம் பத்மகர்பாய நம:
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் நீரபாய நம:
ஓம் புத்திமதே நம:
ஓம் ஆதிதேவதாய நம:
ஓம் பவ்யாய நம:
ஓம் தக்ஷயக்ஞவிகாதாய நம:
ஓம் முநிப்ரியாய நம:
ஓம் ஸீஜாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஸரஹாரகாரகாய நம:
ஓம் புதநேசாய நம:
ஓம் யக்ஞகோப்த்ரே நம:
ஓம் விராகவதே நம:
ஓம் ம்ருகஹஸ்தாய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் கூடஸ்தாயை நம:
ஓம் மோக்ஷதாயகாய நம:
ஓம் ஆநந்தஹரிதாய நம:
ஓம் பீதாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் ஸத்யப்ரியாய நம:
ஓம் சித்ரமாயிநே நம:
ஓம் நிஷ்களங்காய நம:
ஓம் வர்ணிநே நம:
ஓம் அம்பிகாபதயே நம:
ஓம் காலபாசநிகாதாய நம:
ஓம் கீர்த்திஸ்தம்பாக்ருதயே நம:
ஓம் ஜடாதராயை நம:
ஓம் சூலபாணயே நம:
ஓம் ஆகமாய நம:
ஓம் அபயப்ரதாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஸங்காதகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீதாய நம:
ஓம் ப்ராணஸம்ரக்ஷணாய நம:
ஓம் கங்காதராய நம:
ஓம் ஸுஸ்ரீதாய நம:
ஓம் பாலநேத்ராய நம:
ஓம் க்ருபாகராய நம:
ஓம் நீலகண்டாய நம:
ஓம் கௌரீசாய நம:
ஓம் பஸ்மோத்தூளிதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் புரந்தராய நம:
ஓம் சிஷ்டகாய நம:
ஓம் வேதாந்தாய நம:
ஓம் ஜும்ஸமூலகாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஜ்ஜயாய நம:

Comments

Popular Posts