ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய காயத்ரி


ஸ்ரீ ஹனுமான்


ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய காயத்ரி
ஓம் ராமதூதாய வித்மஹே
அஞ்ஜனீ புத்ராய தீமஹி
தந்நோ மாருதி ப்ரசோதயாத்
****
ஓம் ஆஞ்சநேயாய வித்மஹே
ராமதூதாய தீமஹி
தந்நோ ஹனுமத் ப்ரசோதயாத்
மேலும் ஆஞ்சநேயர் துதிகளைப் பாராயணம் செய்ய இங்கே சுட்டவும்.

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்