Sunday, May 27, 2012

சகல தோஷங்களும்,காற்று கருப்பு நீங்க ஸ்லோகம்தெற்கு முகம் நரஸிம்ஹம்
ஒம் நமோ பகவதே பஞ்ச வதனாய தஷிண முகே
கரால வதனாய நிருஸிம்ஹாய
ஸகல பூத ப்ரேத ப்ரமதனாய ஸ்வாஹா !!


No comments:

Post a Comment