வைஷ்ணவ கேந்த்ரா

http://www.ahobilam.com/vaideekam/anushtanam/sandhya-vandhanam.aspx

Comments

Popular posts from this blog

வெற்றி தரும் அரிய மந்திரம்

மஹாவராஹி மந்திரம்

சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரின் மந்திரங்கள்